ОФЕРТА

ОФЕРТА

(пропозиція укласти електронний договір купівлі-продажу товарів)

Ця оферта (далі – “Оферта”), розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://gooddraft.io, і є пропозицією укласти електронний договір купівлі-продажу товарів на зазначених нижче умовах.

Ця Оферта містить істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, а також умови користування сайтом https://gooddraft.io, що поширюються на всіх покупців та на всі покупки, здійснені за допомогою сайту https://gooddraft.io.

Будь ласка, уважно прочитайте та ознайомтесь з умовами цієї Оферти, перш ніж оформлювати замовлення та здійснювати покупки за допомогою сайту https://gooddraft.io.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. “Продавець” – інтернет-магазин “GOODDRAFT”, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://gooddraft.io (особа, що укладає  електронний договір купівлі-продажу товарів ­– фізична особа-підприємець Цукур Артем Сергійович, 01004, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 3, РНОКПП: 3012906119).

1.2. “Сайт” – веб-сайт розташований в мережі Інтернет за адресою: https://gooddraft.io   (далі – “сайт”, “сайт Продавця”).

1.3. “Покупець” – будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка оформлює замовлення та здійснює покупки на умовах, встановлених цією Офертою.

1.4. “Користувач” – будь-яка особа, яка використовує сайт https://gooddraft.io для ознайомлення з його вмістом, асортиментом товарів та послуг Продавця, розміщення замовлень, звʼязку з Продавцем, тощо (далі – “користувач”, “користувачі”).   

1.5. “Товар” – віртуальний, завантажуваний товар (може бути безпосередньо завантажений з інтернет-сайту), що пропонується Продавцем для купівлі-продажу на умовах, встановлених цією Офертою, в тому числі, але не виключно: шаблони, зразки договорів та інших документів (далі – “Товар”, “Товари”).

1.6. “Кошик” – остання сторінка на сайті Продавця перед етапом розміщення (оформлення) та оплати Замовлення, вміст якої передбачає обрані Покупцем Товари, їх ціну та кількість, а також загальну (підсумкову) вартість Замовлення.

1.7. “Замовлення” – замовлення Товару, розміщене Покупцем на сайті Продавця.

1.8. “Договір купівлі-продажу товарів” – електронний договір купівлі-продажу Товарів, укладений Покупцем шляхом прийняття (акцепту) цієї Оферти (далі – “Договір”,”Договір купівлі-продажу товарів”).

1.9. “Додаткові послуги” – доопрацювання, кастомізація, рецензування, розробка індивідуальних договорів та інших документів, консультації та інші додаткові послуги, що пропонуються Продавцем та замовляються Покупцем за допомогою месенджера або електронної пошти Продавця і надаються Продавцем Покупцю на підставі та на умовах окремого договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта разом із усіма іншими згаданими в ній документами регулює умови Договору купівлі-продажу Товарів з використанням сайту https://gooddraft.io, що укладається між Продавцем та Покупцем, а також умови використання самого сайту https://gooddraft.io, які поширюються на всіх Покупців, користувачів та на всі покупки й замовлення, здійснені за допомогою сайту https://gooddraft.io.

2.2. Купівля-продаж Товарів здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі її повного і безумовного прийняття (акцепту) Покупцем. Неповне (часткове) прийняття (акцепт), прийняття (акцепт) із застереженнями, а так само прийняття (акцепт) цієї Оферти на інших умовах не допускається.

2.3. Розміщення (оформлення) та оплата Замовлення в порядку та на умовах визначених цією Офертою, свідчить про повне і безумовне прийняття (акцепт) цієї Оферти Покупцем та укладення між Покупцем та Продавцем відповідного Договору купівлі-продажу Товарів.

2.4. Покупець повинен ознайомитись з умовами цієї Оферти до того, як перейти до розміщення (оформлення) та оплати Замовлення. Покупець не має переходити до розміщення (оформлення) та оплати Замовлення, якщо він перед цим не ознайомився з умовами цієї Оферти.

2.5. У разі якщо Покупець не погоджується з умовами цієї Оферти він повинен відмовитись від розміщення (оформлення) та оплати Замовлення, а також негайно припинити використання сайту https://gooddraft.io.

2.6. Умови цієї Оферти поширюються на всі Замовлення та всі покупки Товарів, що здійснюються за допомогою сайту https://gooddraft.io.

2.7. Покупець та Продавець можуть погодити особливі умови купівлі-продажу Товарів, а також надання додаткових послуг шляхом укладення окремого договору. У такому випадку купівля-продаж Товарів та/або надання додаткових послуг здійснюватиметься на умовах такого договору.

При цьому, Продавець залишає за собою право відмовитись від здійснення продажу Товарів на особливих умовах на підставі окремого договору та запропонувати Покупцю продаж Товарів виключно на умовах, передбачених цією Офертою. При цьому, Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж Товарів на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

Продавець також залишає за собою право відмовитись від надання Покупцю додаткових послуг без пояснення причин.  При цьому, Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості надати Покупцю додаткові Послуги.

2.8. Шляхом розміщення (оформлення) та оплати Замовлення на сайті Продавця Покупець також підтверджує свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цілей, сформульованих у цій Оферті, а також у Політиці конфіденційності “GOODDRAFT”, розміщеній на сайті Продавця за адресою: https://gooddraft.io/privacy-policy/ (далі – “Політика конфіденційності “GOODDRAFT”). Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитись з умовами Політики конфіденційності “GOODDRAFT” перед тим, як перейти до розміщення (оформлення) та оплати Замовлення на сайті Продавця.

 3. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець укладає Договір купівлі-продажу Товарів шляхом розміщення (оформлення) та оплати Замовлення на сайті https://gooddraft.io.

3.2. Розміщення (оформлення) Замовлення на купівлю Товарів здійснюється Покупцем шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://gooddraft.io.

3.3. Додаткові послуги замовляються Покупцем за допомогою месенджера або електронної пошти Продавця і надаються Продавцем Покупцю на підставі та на умовах окремого договору.

3.4. Замовлення виконується лише у разі його належного оформлення та оплати Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

3.5. Купівля-продаж Товарів здійснюються виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. При цьому, Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж Товарів на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

3.6. Продавець залишає за собою право у будь-який момент вилучити будь-який Товар із продажу, відмовитись продати Товар Покупцю або надати Покупцю додаткові послуги, незважаючи на причину вилучення Товару з продажу, відмови від продажу Товару чи надання додаткових послуг.

3.7. Покупець самостійно обирає необхідні йому Товари з числа запропонованих йому на сайті Продавця і після додання їх в кошик може перейти до безпосереднього розміщення (оформлення) та оплати Замовлення.

3.8. При розміщенні (оформленні) Замовлення Покупець має ідентифікувати свою особу, зазначивши своє  імʼя та прізвище, а також адресу електронної пошти.

3.9. Сайт Продавця передбачає необхідну технічну можливість для Покупця змінювати вміст кошика та змінювати зміст наданої інформації до моменту підтвердження (оплати) Замовлення та прийняття (акцепту) цієї Оферти.

3.10. Продавець залишає за собою право відмовитись від прийняття Замовлення та укладення Договору з Покупцем у разі ненадання чи надання Покупцем неповної або неправдивої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору купівлі-продажу Товарів.

3.11. Після підтвердження Замовлення Покупець перенаправляється на сторінку оплати Замовлення за допомогою залученого для цього Продавцем оператора платіжної системи чи іншого надавача платіжних послуг.

3.12. Після здійснення оплати Замовлення Покупцю автоматично надається доступ до завантаження обраних ним на Товарів на сайті Покупця. Посилання для завантаження обраних Покупцем Товарів також автоматично надсилаються на адресу електронної пошти, вказану Покупцем під час розміщення (оформлення) Замовлення. З цього моменту Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, а зобовʼязання Продавця перед Покупцем вважаються повністю виконаними.

Покупець  зобов’язаний прийняти (завантажити) Товар протягом 7 (семи) днів. Покупець може завантажити обрані ним Товари як за наданими йому посиланнями безпосередньо на сайті Продавця, так і за посиланнями, надісланими йому на електронну пошту, які будуть активні (доступні) протягом вказаного строку. Кількість завантажень протягом цього строку не обмежується.

Після спливу вказаного строку доступ до завантаження Товарів припиняється й не може бути відновлений інакше ніж шляхом розміщення (оформлення) Покупцем нового Замовлення.

Продавець не несе відповідальності за наслідки зволікання Покупця з прийняттям Товару та його не завантаження Покупцем протягом вказаного строку, а тому не компенсує вартість Товару Покупцю, якщо Покупець не прийняв (не завантажив) Товар протягом вказаного строку.

Покупець погоджується з тим, що обов’язок Продавця передати (надати в розпорядження) Товар Покупцеві в будь-якому випадку вважається виконаним у момент надання Продавцем Покупцеві посилання на завантаження Товару безпосередньо на сайті Продавця та надіслання Продавцем посилання на завантаження Товару на адресу електронної пошти, вказану Покупцем під час розміщення (оформлення) Замовлення.

3.13. Покупець погоджується з тим, що усі дії, які здійснюються представниками Покупця на сайті Продавця, в тому числі розміщення (оформлення) Замовлення на сайті Продавця, замовлення додаткових Послуг за допомогою месенджера або в режимі телефонного дзвінка Продавцю, а також будь-які інші дії, які здійснюються представниками Покупця від імені Покупця на сайті або за межами сайту Продавця, і які так чи інакше пов’язані з виконанням Договору купівлі-продажу Товарів, зокрема оплата Замовлення, отримання Товарів (здійснення завантаження Товарів з сайту Продавця або за посиланнями, надісланими Покупцю на електронну пошту), тощо – вважаються вчиненими самим Покупцем.

4. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі ціни на Товар встановлюються у гривнях, без ПДВ. Продаж Товарів здійснюється за цінами, дійсними на дату Замовлення та опублікованими на сайті Продавця. Знижки та спеціальні пропозиції діють виключно на момент оплати і можуть бути змінені або скасовані Продавцем без попередження.

4.2. Вартість додаткових послуг, що замовляються Покупцем, узгоджується в окремому договорі, що укладається між Покупцем та Продавцем, і сплачується Покупцем на підставі окремо виставленого рахунку.

4.3. Покупець може скасувати або змінити Замовлення до моменту його оплати. Здійснюючи оплату Замовлення, Покупець підтверджує, що він повністю погоджується з ціною замовлених ним Товарів, загальною вартістю Замовлення, а також підтверджує те, що йому доведено Продавцем і він у повному обсязі і однозначно розуміє, які саме суми входять у вартість оформленого ним Замовлення, їх призначення, а також той факт, що оплата оформленого ним Замовлення повністю відповідає інтересам Покупця.

4.4. Оплата Замовлення здійснюється за допомогою залученого для цього Продавцем оператора платіжної системи чи іншого надавача платіжних послуг, на сторінку оплати якого Покупець перенаправляється після підтвердження Замовлення. Після оплати Замовлення відповідним оператором платіжної системи чи надавачем платіжних послуг Покупцеві буде надано документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

4.5. При оплаті Замовлення Покупець також зобов’язується сплатити будь-які банківські комісії та/або комісії відповідних платіжних систем чи інших надавачів платіжних послуг, залучених Продавцем, що виникають у зв’язку з цим.

4.6. Продавець залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-яких виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем для здійснення розрахунків відповідно до чинного законодавства України. При цьому, Продавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати Покупцеві для здійснення розрахунків послуги інших виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем, крім тих, що прямо пропонуються Продавцем Покупцеві.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Покупець погоджується з тим, що ознайомлюючись із асортиментом та описом Товарів, вивчаючи вміст сайту Продавця, розміщуючи (оформлюючи) на сайті Продавця Замовлення на покупку Товарів або замовляючи додаткові послуги за допомогою месенджера чи електронної пошти Продавця після відвідування сайту – Покупець так чи інакше використовує сайт Продавця, а тому на нього поширюються ці умови використання сайту https://gooddraft.io.

5.2. Ідентифікуючи свою особу під час розміщення (оформлення) Замовлення на сайті Продавця (зазначаючи своє  імʼя та прізвище, а також адресу електронної пошти) та підтверджуючи Замовлення Покупець надає згоду на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених законодавством про захист персональних даних та Політикою конфіденційності “GOODDRAFT”, розміщеною на сайті Продавця за адресою: https://gooddraft.io/privacy-policy/.

5.3. Відповідальність за використання сайту Продавця несе виключно Покупець.

5.4. Продавець залишає за собою право здійснювати модифікацію та коригування роботи свого сайту, зупиняти або припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують його функціонування у разі виявлення суттєвих несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до нього.

5.5. При цьому, Продавець не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності або доступності свого сайту, а також того, що він функціонуватиме безперервно чи безвідмовно. Продавець не гарантує відсутність перебоїв чи помилок під час користування своїм сайтом.

5.6. Продавець не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, в тому числі неотриманий прибуток, упущену вигоду, штрафні санкції, втрачені дані та інші можливі збитки, пов’язані з використанням Покупцем сайту Продавця, навіть якщо Продавець попереджений про можливість настання таких збитків.

5.7. Продавець не несе відповідальності за затримку або відсутність доступу до свого сайту через причини, що знаходяться поза розумним контролем з його боку.

5.8. Продавець не несе відповідальності за належну роботу та захищеність обладнання та інформаційних каналів зв’язку, які Покупець використовує для звернення на сайт Продавця, а також за несанкціонований доступ до персональних даних та збереження інформації Покупця.

5.9. Розміщення на сайті Продавця посилань на сайти та ресурси третіх осіб не означає, що Продавець схвалює та рекомендує Покупцю використання таких сайтів та ресурсів. Продавець не несе відповідальності за вміст та роботу таких сайтів та ресурсів. Відповідальність за вибір використання таких сайтів та ресурсів несе виключно Покупець.

5.10. Усі права на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі, але не обмежуючись: інформація, статті, описи, зображення, слогани, аудіо та відеоматеріали, знаки для товарів та послуг тощо, розміщені на сайті Продавця незалежно від форми їх вираження належать відповідно Продавцю, його партнерам та/або іншим правовласникам. Покупцю не надається право використовувати такі об’єкти інтелектуальної власності у будь-яких формах, у будь-який спосіб та на будь-яких підставах. Продавець несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та наслідки такого порушення відповідно до закону.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціни товарів, аналогічних тим, що пропонуються йому Продавцем, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Товарів саме у Продавця на умовах цієї Оферти.

6.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Товарів, наявних Товарів та іншу інформацію, що стосується Товарів або пов’язану з їх придбанням, інформацію щодо надання додаткових послуг, за допомогою сайту Продавця, месенджера або електронної пошти Продавця, а також будь-яким іншим способом, визначеним Продавцем.

6.1.3. Вибрати конкретний Товар із числа доступних на сайті Продавця, замовити Товар та додаткові послуги, що прямо пропонуються Продавцем, в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

6.1.4. Відмовитися від придбання Товару до моменту оплати Замовлення, розміщеного (оформленого) відповідно до умов, передбачених цією Офертою. Така відмова також спричинить припинення перед Покупцем всіх обов’язків Продавця.

6.1.5. Надсилати відгуки про роботу Продавця за контактами, розміщеними на сайті Продавця.

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також з усіма додатковими чи окремими правилами, політиками, тощо, посилання на які містить ця Оферта і які так чи інакше регулють відносини між Покупцем та Продавцем.

6.2.2. При розміщенні Замовлення надати всю інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору купівлі-продажу Товарів.

6.2.3. У повному обсязі оплатити вартість Замовлення в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

6.2.4. При використанні сайту Продавця не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати будь-яким способом повідомлень та іншої інформації незаконного, протиправного (злочинного) характеру, які можуть завадити завдати шкоди іншим покупцям, користувачам, Продавцю, а також будь-яким іншим третім особам.

6.3. Продавець має право:

6.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх умов цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта.

6.3.2. Встановлювати та змінювати ціну своїх Товарів в односторонньому порядку та у будь-який час.

6.3.3. Вимагати від Покупця повної оплати Замовлення на умовах цієї Оферти.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. Здійснити продаж Товарів Покупцю за підтвердженим Замовленням в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

6.4.2. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію про Товар.

6.4.3. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію щодо порядку розміщення (оформлення) Замовлення та його оплати, умов отримання (завантаження) Товару, умов замовлення додаткових послуг та інших питань, пов’язаних з придбанням Товару та використанням сайту Продавця на умовах цієї Оферти. При цьому інформація, опублікована на сайті Продавця, вважається вичерпною.

6.4.4. Повідомляти Покупця про зміни умов цієї Оферти, інших обов’язкових правил чи політик шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти або відповідних документів, до яких ці зміни внесені) та/або відповідної інформації про такі зміни на сайті Продавця.

7. ПРАВОВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Купівля-продаж Товарів з використанням сайту https://gooddraft.io здійснюються за принципом “як є”, виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж Товарів на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

7.2. Продавець не несе відповідальності за невідповідність свого сайту та Товарів персональним очікуванням Покупця. Продавець відмовляється від будь-яких гарантій якості та придатності свого сайту та Товарів для персональних потреб, конкретних завдань чи конкретної мети Покупця. Використовуючи сайт Продавця та купуючи за його допомогою Товари, Покупець підтверджує, що він переконався, що вони повністю відповідають його цілям та завданням.

7.3. Продавець відмовляється від будь-яких заяв та гарантій як прямих, так і непрямих, у тому числі передбачених законом, якщо такі заяви або гарантії прямо не передбачені умовами цієї Оферти та/або окремими або додатковими умовами та правилами, політиками, посилання на які містяться в цій Оферті.

7.4. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та моральну шкоду, які можуть бути понесені Покупцем внаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння Покупцем інформації про Товар, порядку розміщення (оформлення) та оплати Замовлення, умов замовлення додаткових послуг, що пропонуються Продавцем на умовах цієї Оферти.

7.5. Продавець не несе відповідальності за правильність наданих Покупцем інформації та даних під час розміщення (оформлення) Замовлення. Покупець не має права пред’являти будь-які претензії до Продавця у зв’язку з некоректно або неправильно оформленим Замовленням, якщо Покупець особисто не переконався у правильності даних і коректності Замовлення при його оформленні.

7.6. Продавець не несе відповідальності за те, який саме Товар обирає Покупець, і за будь-які прямі чи непрямі збитки, моральну шкоду або будь-які інші збитки, що виникли внаслідок вибору Покупця та придбання обраного Покупцем Товару на умовах цієї Оферти.

7.7. Купівля-продаж Товарів (шаблонів, зразків договорів чи інших документів) з використанням сайту https://gooddraft.ioне є юридичною консультацією, не є наданням юридичних послуг, і за цією Офертою між Продавцем та Покупцем не виникає жодних відносин юрист-клієнт / адвокат-клієнт, тощо.

7.8. Купівля-продаж Товарів (шаблонів, зразків договорів чи інших документів) з використанням сайту https://gooddraft.io не замінює юридичну консультацію, пораду юриста чи адвоката.

7.9. Якщо Покупцю потрібна юридична консультація, порада юриста чи адвоката або інша правова допомога (в тому числі доопрацювання, кастомізація шаблонів договорів чи інших документів, рецензування проєктів договорів чи інших документів, розробка індивідуальних договорів чи інших документів тощо) щодо конкретної справи або якщо справа надто складна, щоб Покупець міг би її вирішити самостійно за допомогою шаблонів, зразків договорів, інших документів чи інструментів, що пропонує сайт https://gooddraft.io – Покупець може замовити відповідні додаткові послуги у Продавця шляхом звернення до Продавця у месенджері або на електронну пошту Продавця. У такому випадку, у разі досягнення між Продавцем та Покупцем згоди щодо надання таких додаткових послуг, вони надаватимуться Продавцем Покупцю на підставі відповідного окремо укладеного договору про надання юридичних послуг та професійної правової допомоги.

7.10. Сайт https://gooddraft.io надає лише можливість скористатися шаблонами, зразками договорів чи документів, іншими онлайн-інструментами чи матеріалами, доступними на цьому сайті, щоб допомогти Покупцю у самостійній підготовці та оформленні власних договорів та інших юридичних документів. 

7.11. Шаблони, зразки договорів та інших документів або інші матеріали, доступні на сайті https://gooddraft.io, включаючи будь-які описи Товарів та інші довідкові ресурси, призначені лише для самостійного використання Покупцем, мають інформаційний характер; вони не є юридичними консультаціями та не гарантують їх правильності, повноти чи актуальності. 

7.12. Продавець не перевіряє будь-яку інформацію та дані, яку Покупець вводить для пошуку та вибору шаблонів, зразків договорів чи інших документів на точність чи юридичну достатність, не надає юридичні висновки, не надає юридичні консультацій та не застосовує норми чинного законодавства до обставин конкретної ситуації чи справи Покупця. 

7.13. Покупець розуміє і погоджується з тим, що купівля-продаж Товарів (шаблонів, зразків договорів чи інших документів) з використанням сайту https://gooddraft.io не є ані юридичною консультацією, ані правовою допомогою, ані будь-якою іншою юридичною практикою, і що шаблони, зразки договорів та інших документів або інші матеріали, доступні на сайті https://gooddraft.io, не налаштовані відповідно до персональних потреб Покупця.

7.14. Обираючи Товари на сайті Продавця, розміщуючи (оформлюючи) Замовлення та здійснюючи його оплату, Покупець підтверджує, що він розуміє й погоджується з тим, що обрані ним шаблони, зразки договорів, документів або будь-які інші Товари на сайті Продавця не є кінцевими (фінальними) версіями відповідних договорів, документів, готовими до укладення, підписання, тощо одразу після їх завантаження Покупцем, а є саме шаблонами, зразками таких договорів та/або інших документів, що підлягають самостійному доопрацюванню Покупцем відповідно до його цілей та завдань.

Покупець, підтверджує, що він розуміє й погоджується з тим, що Продавець не гарантує й не може гарантувати Покупцю того, що шаблони, зразки договорів та/або інших документів, які він обирає та купує на сайті Продавця, будуть у повній мірі відповідати персональним потребам, конкретним цілям та конкретним завданням Покупця.

Невідповідність шаблону, зразку договору та/або іншого обраного Покупцем документа персональним очікуванням, потребам, конкретним цілям або конкретним завданням Покупця  у будь-якому випадку не є підставою для повернення коштів.

Покупець зобовʼязаний уважно ознайомитись із описом шаблону, зразку договору або іншого документу, який він обирає, перед розміщенням (оформленням) та оплатою Замовлення, аби переконатися в тому, що обраний ним шаблон або зразок за своїм змістом та структурою будуть максимально відповідати цілям та завданням Покупця.

Покупець самостійно заповнює реквізити, вносить інші дані до завантажених ним шаблонів договорів чи інших документів, редагує, доопрацьовує та/або готує власні документи на основі завантажених з сайту Продавця зразків.

Продавець не несе відповідальність за подальше використання Покупцем придбаних на сайті продавця шаблонів, зразків договорів чи інших документів, їх укладення, виконання, тощо, а також за будь-які наслідки використання Покупцем придбаних на сайті Продавця шаблонів, зразків договорів чи інших документів. Продавець не відшкодовує будь-яких збитків, завданих Покупцю наслідками використання придбаних на сайті Продавця шаблонів, зразків договорів чи інших документів, не задовольняє будь-яких претензій Покупця або претензій третіх осіб до Покупця, повʼязаних з використанням Покупцем придбаних на сайті Продавця шаблонів, зразків договорів чи інших документів. Усю відповідальність за вибір необхідного шаблону, зразку договору чи іншого документу та ризик їх подальшого доопрацювання, редагування, зміни, укладення, виконання та іншого використання несе виключно Покупець.   

7.15. Продавець надає Покупцеві посилання на завантаження шаблонів, зразків договорів чи інших документів безпосередньо на сайті Продавця та на адресу електронної пошти виключно для особистого, некомерційного використання Покупцем. Покупець не має права передавати доступ до наданих йому Продавцем посилань третім особам, передавати їх у тимчасове користування з метою отримання прибутку, розміщувати їх на власних веб-сайтах, сторінках соціальних мереж чи інших ресурсах у мережі Інтернет чи поза нею з метою їх поширення чи надання вільного доступу до них.

7.16. Покупець має право використовувати придбані ним шаблони, зразки договорів чи інших документів виключно у особистих, некомерційних цілях як кінцевий користувач. Покупець не має права здійснювати їх комерційний перепродаж, надавати у тимчасове користування з метою отримання прибутку чи використовувати в інших підприємницьких цілях.

7.17. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать: стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, дії та рішення органів державної влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах тощо.

7.18. Продавець не несе відповідальність за дії або бездіяльності третіх осіб, які залучаються ним на умовах цієї Оферти, але не належать і не контролюються Продавцем, як-от: надавачі платіжних та інших фінансових послуг, оператори платіжних систем, банки, інтернет та хостинг-провайдери, сервіси електронної пошти, тощо.

7.19. Продавець відшкодовує виключно можливі реальні, прямі, документально підтверджені збитки, що стали прямим наслідком неналежного виконання Продавцем своїх зобовʼязань за укладеним із Покупцем Договором купівлі-продажу Товару на умовах цієї Оферти. При цьому, сума такого відшкодування в будь-якому випадку обмежується ціною Товару, придбаного Покупцем за таким Договором.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та суперечки, що виникають у звʼязку з купівлею-продажем Товару на умовах цієї Оферти, наданням додаткових послуг та використанням сайту https://gooddraft.io вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору обов’язкове. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Продавця у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

9.1. Ця Оферта  набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://gooddraft.io і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Оферти.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Умови цієї Оферти регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Офертою. Правом, що застосовується до відносин сторін за цією Офертою, є право України.

10.2. До усіх питань, неврегульованих умовами цієї Оферти та/або умовами окремих чи додаткових, правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, застосовуються норми чинного законодавства України.

10.3. Внесення змін до умов цієї Оферти здійснюється Продавцем шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти) на сайті https://gooddraft.io.

10.4. Покупець не може уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю або частково третім особам без попередньої письмової згоди Продавця. Однак, Покупець дає згоду Продавцю уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі з Продавцем, покупцеві активів або правонаступникам Продавця тощо.

10.5. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Оферти буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідку визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Оферти або цієї Оферти в цілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Оферти у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Оферти залишатимуться незмінними. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено Продавцем відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Оферти.

10.6. Сайт https://gooddraft.io, текст цієї Оферти, усі додаткові чи окремими правила, політики, тощо, посилання на які містить ця Оферта, виконані державною мовою.

10.7. Договір купівлі-продажу Товарів укладається та виконується державною мовою.

10.8. Поряд із цим, для користувачів можуть існувати версії сайту, цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, іншими мовами, що прямо пропонуються Продавцем та є доступними як такі на сайті https://gooddraft.io. При цьому, Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості запропонувати Покупцю можливість вибору іншої мови сайту, вибору іншої мови, що використовується під час укладення та виконання Договору купівлі-продажу Товарів, окрім державної.

10.9. Ця Оферта, розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://gooddraft.io, і у разі необхідності може бути отримана Покупцем у формі, що унеможливлює зміну її змісту, шляхом її роздруківки чи збереження її тексту на власний пристрій безпосередньо з сайту https://gooddraft.io.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

11.1 Адреса електронної пошти:  gooddraftinfo@gmail.com

11.2. Чат-бот підтримки (месенджер): https://t.me/GoodDraftBot